ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost Tonda mele kafe, s.r.o. zpracovává na základě Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje za účelem možnosti učinění nabídky zaměstnání z její strany v budoucnu. Takový souhlas můžete kdykoliv odvolat.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Tonda mele kafe, s.r.o., Lipová-lázně 205, 79001; IČO 08949140 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Vinckovo, Priessnitzova 175, Jeseník, 79001, adresa elektronické pošty martin@vinckovo.cz.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost učinění nabídky zaměstnání Vaší osobě správcem v budoucnu.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3.3. Zákonnost zpracování GDPR Článek 6

1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby, jež v souladu s pokyny správce (v pozici zpracovatele osobních údajů) zajišťují pro správce softwarová a jiná technická řešení pro ukládání dat.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. VAŠE PRÁVA

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud nejsou k výše popsanému účelu již potřebné.

6.2. Za podmínek stanovených v nařízení máte dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který by byl nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zejména zasláním zprávy elektronické pošty na adresu správce (čl. 1.2).